Ferrari & Maserati Authorized Dealer

Privatlivspolitik

Ejeroplysninger

FORMULA AUTOMOBILE AS · LUNDTOFTEGÅRDSVEJ 10 · DK-2800 LYNGBY

TEL +45 7023 0901 · FAX +45 7023 0902 · CVR 26181992

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Sådan sletter eller blokerer du for cookies

Læs guiden her.

Formål med cookies på vores website

 • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site.

Cookies anvendt på vores website

1. parts cookies

Beskrivelse: Anvendes til anonym trafik analyse
Læs privatlivspolitik

Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos FORMULA AUTOMOBILE, skal du rette henvendelse på telefon +45 7023 0901. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Datapolitik

Formula Groups Datapolitik

Formula Group (”Formula”) er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at Formula er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Formula behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

 1. DATAANSVARLIG

Formula Automobile A/S, CVR-nr. 26 18 19 92, Lundtoftegårdsvej 10, 2800 Lyngby, telefon 70 23 09 01.

 Ovenstående er dataansvarlig. Dine rettigheder er beskrevet i vores datapolitik nedenfor.

 1. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

I forbindelse med Formulas handel og service af biler, herunder reparation og opbevaring, salg af reservedele og tilbehør til biler, kontakt med Ferrari og Maserati, finansiering af køb eller leasingaftale, tilmelding til events, booking af specialrejser i forbindelse med køb, udsendelse af nyhedsbreve, samt i forbindelse med den generelle servicering af dig som kunde, eller såfremt du har indgået et samarbejde med Fomula, har Formula i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Personnummer/CPR.nr.
 • Kontonummer
 • Kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller andet billede-ID
 • Økonomiske oplysninger
 • Kopi af pas
 • Helbredsoplysninger
 • Bilhistorik

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelseslo-ven/persondataloven og persondataforordningen.

Formula’s behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som Formula har i at behandle og opbevare kundedata, samt nødvendigheden heraf for at kunne gennemføre handler, vurdere kundernes biler, arrangerer events og rejser for kunderne, besvare kundehenvendelser, yde reparation af kundernes biler samt generel service af kunderne.

Derudover udspringer behandlingsgrundlaget af, at Formula i forbindelse hvidvaskloven er forpligtet til at indsamle og opbevare sygesikringsbevis og pas, kørekort eller andet billede-ID, jfr. artikel 6 (1) (c) i persondataforordningen.

Formula er endvidere retligt forpligtet til, jfr. artikel 6 (1) (c) i persondataforordningen, at behandle dit kørekort eller en kopi heraf, da Formula, jfr. færdselslovens § 65, stk. 2, skal sikre, at du lovligt må føre et køretøj, forinden Formula overlader køretøjet til dig.

Formula kan endvidere behandle oplysninger om CPR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med offentlige myndigheder, herunder særligt tinglysningsretten, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af CPR-nr.

Dette kunne eksempelvis forekomme, såfremt Formula skal registrere et køretøj for dig i Det Centrale Motorregister, eller såfremt Formula skal tinglyse en hæftelse på dit køretøj i Bilbogen.

Formula behandler dine pasoplysninger og helbredsoplysninger på baggrund af et samtykke, jfr. artikel 6 (1) (a), hvor oplysninger benyttes under planlægning af særlige kundeevents, middage og rejser, hvor der tages særligt hensyn til dine personlige behov, eksempelvis såfremt du har allergier.

Dine pasoplysninger kan også i særlige tilfælde blive benyttet til at dokumentere dit statsborgerskab over for en leverandør, såfremt leverandøren stiller krav til, at leverandørens produkt kun må sælges i et bestemt land eller i en bestemt verdensdel af forretningsmæssige årsager.

Dine pasoplysninger vil ligeledes i dette tilfælde blevet behandlet på baggrund af et samtykke jfr. artikel 6 (1) (a).

Derudover kan Formula benytte dine personoplysninger til fremsendelse af Formulas nyhedsbrev, såfremt du har samtykket til at modtage dette, jfr. markedsføringsloven og persondataforordningens artikel 6 (1) (c).

Såfremt du indgår i et samarbejde med Formula, har Formula en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, i at behandle nødvendige personoplysninger om dig.

Formula kan dele dine oplysninger internt i Formula Group koncernen, såfremt Formula har en legitim interesse heri jfr. artikel 6 (1) (f).

 1. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger behandles udelukkende af Formula, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til Dropbox (opbevaring), ModisCS+ (Ferraris og Maseratis kundesystem), CDK Global (økonomisystem), Conference Manager (event- og rejsesystem), S4 Computersystems (webshop), Microsoft OneDrive (mailsystem), IT-Relation (hosting), og Incadea Nordic (Økonomisystem).

Pasoplysninger og helbredsoplysninger vil i forbindelse med booking af rejser og events blive videregivet til rejsebureauet, hotellet eller den samarbejdspartner der afholder eventet.

Dine pasoplysninger kan også i særlige tilfælde blive videregivet til vores leverandører af biler, såfremt vi eksporterer/importerer et køretøj for dig og skal dokumentere over for en leverandøren, hvilket land eller hvilken verdensdel køretøjet bliver eksporteret/importeret til.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere og databehandlere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for Formula’s servicering af dig som kunde.

Såfremt Formula skal foretage en kreditvurdering af dig, vil dine oplysninger i nødvendigt omfang blive delt med Experian A/S.

Dine oplysninger kan også i nødvendigt omfang blive delt i Formula Group koncernen.

 1. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Formula har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Formula en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under vores servicering eller handel med dig gør indsigelser mod Formula’s behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for vores behandling af din henvendelse, jfr. pkt. 2, vil Formula ikke længere kunne behandle henvendelsen og salget/servicen vil blive afregnet iht. de indgåede aftaler.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Formula ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos Formula, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til info@formulaauto.dk eller telefon 70 23 09 01.

 1. DATAPORTABILITET

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

 1. VARIGHED AF OPBEVARING

Personoplysningerne i forbindelse med køb, salg, service eller finansiel leasing af Formulas produkter, vil blive opbevaret forsvarligt i 5 år fra handlen eller servicen er konkluderet eller leasingaftalen er afsluttet. Dette er bl.a. med henblik på opfyldelse af bogføringsloven samt håndtering af eventuelle ansvarssager og mangelsager.

Såfremt du har købt et produkt på kredit, og skal afbetale restgælden i produktet, vil dine oplysninger blive opbevaret forsvarligt i 5 år fra kredittens afvikling med henblik på opfyldelse af bogføringsloven.

Oplysninger om mulige kunder slettes 6 måneder efter seneste aktivitet (via telefon, mail eller anden kontakt med Formula).

Kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller andet billede-ID opbevares af hensyn til hvidvaskloven i 5 år fra modtagelsen.

Kopi af dit pas eller anden legitimation, som benyttes i forbindelse med rejser og events som Formula arrangerer, slettes 18 måneder efter rejsen eller eventet er afsluttet, medmindre du inden for denne periode deltager i en ny rejse eller et nyt event. Dine helbredsoplysninger slettes ligeledes 18 måneder efter rejsen eller eventet er afsluttet, medmindre du inden for denne periode deltager i en ny rejse eller et nyt event.

Pasoplysninger som benyttes ved import/eksport slettes umiddelbart efter eksporten/importen af bilen er afsluttet.

Personoplysninger om samarbejdspartnere, opbevares i 6 måneder efter samarbejdet er ophørt.

Personoplysninger som benyttes i forbindelse med udsendelse af Formulas nyhedsbrev, slettes kun i det tilfælde, at du tilbagekalder dit samtykke til at Formula må sende dig nyhedsbreve. Dit samtykke til at modtage Formulas nyhedsbrev kan altid tilbagekaldes.

 1. KLAGE

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

Samtykkeerklæring 
(NYHEDSBREV)
 
Formula Group (”Formula”) er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at Formula er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Formula behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.
 
Ved at underskrive denne samtykkeerklæring giver du specifikt samtykke til, at Formula må behandle personoplysninger om dig i forbindelse med at Formula sender nyhedsbreve til dig.
 
1. DATAANSVARLIG
 
Formula Automobile A/S, CVR-nr. 26 18 19 92, Lundtoftegårdsvej 10, 2800 Lyngby, telefon 70 23 09 01, e-mail info@formulaauto.dk er dataansvarlig.

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL
 
Med henblik på at overholde både markedsføringslovens regler og persondataforordningens regler skal du give specifikt samtykke til, at Formula må fremsende dig et nyhedsbrev i markedsføringsmæssige øjemed.
 
3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER
 
Dine personoplysninger behandles af Formula, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller behandlingens art. Dine oplysninger vil blive videregivet Formulas databehandler, der på vegne af Formula står for udsendelse af nyhedsbreve.
 
4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING, INDSIGELSER OG DATAPORTABILITET
 
Du kan læse om dine rettigheder i Formulas datapolitik, som du allerede har fået udleveret. Har du ikke længere Formulas datapolitik, kan du få den udleveret igen ved forespørgsel.
 
5. TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE
 
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.
 
6. VARIGHED OG OPBEVARING 
 
Dine personoplysningerne vil blive opbevaret indtil du framelder dig Formulas nyhedsbrev, herunder ved at tilbagekalde dit samtykke.
 
7. KLAGE 
 
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.